• Shopaj
 • Dopuštena oglašavanja
Shopaj24

Dopuštena oglašavanja

Dopuštena su sva oglašavanja, osim niže navedenih:

 • Nije dopušteno oglašavanje i promicanje oružja i streljiva, piroteh­ničkih sredstava, alkohola i alkoholnih pića (osim piva, koje nije kombinirano s ostalim alkoholnim pićima, te vina iz kontroliranog zemljopisnog podrijetla, tj. da je podrijetlo jasno naznačeno), duhana i duhanskih proizvoda, kao i elektroničke cigarete i spremnike za njihovo ponovno punjenje, lijekova i medicinskih postupaka koji su dostupni jedino na liječnički recept, droge, stomatološke usluge (osim ako posjedujete dozvolu Komore za oglašavanje), hranu za dojenčad, igre na sreću inozemnih pravih osoba.
 • Oglašavanje ostalih lijekova, medicinskih proizvoda i liječenja koji nisu dostupni isključivo na liječnički recept moraju odgovarati uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje područje lijekova i zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, kao i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih zakona te odredbama ovoga Zakona.
 • Oglašavanje energetskih pića te piva, koje nije kombinirano s ostalim alkoholnim pićima, i vina iz kontroliranog zemljopisnog podrijetla, tj. da je podrijetlo jasno naznačeno, uključujući piva i mješavine piva s voćnim sokovima, voćnim nektarima, osvježavajućim bezalkoholnim pićima te voćnim vinima iz stavka, moraju udovoljavati sljedećim kriterijima:
  • ne smiju biti usmjereni posebno na maloljetnike ili, posebice, prikazivati maloljetnike koji konzumiraju takva pića
  • ne smiju povezivati konzumiranje s poboljšanim fizičkim stanjem ili vožnjom
  • ne smiju stvarati dojam da potrošnja pridonosi društvenom ili seksualnom uspjehu
  • ne smiju tvrditi da ima ljekovita svojstva ili da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje osobnih problema
  • ne smiju poticati neumjerenu potrošnju ili prikazivati apstinenciju ili umjerenost u negativnom smislu
  • ne smiju stavljati naglasak na visok sadržaj alkohola ili energetskih substanci kao pozitivno svojstvo pića.
 • Oglašavanja vezane uz igre na sreću moraju sadržavati poruku o postojanju rizika razvijanja ovisnosti o igrama na sreću.
 • Nije dopušteno oglašavanje u kojem se
  • žene i muškarci prikazuju na uvredljiv ili ponižavajući način, s obzirom na spol ili spolno opredjeljenje.
  • dovodi u pitanje poštovanje ljudskog dostojanstva
  • promiče bilo kakva diskriminacija na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnosti ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije
  • potiče ponašanje koje je štetno za zdravlje ili sigurnost
  • potiče ponašanje koje šteti zaštiti okoliša.
  • može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima,
  • izravno poticati maloljetnike na kupnju ili unajmljivanje proizvoda ili usluge, iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost
  • izravno poticati maloljetnike na uvjeravanje njihovih roditelja ili drugih na kupnju robe ili usluga koje se oglašavaju
  • iskorištavati posebno povjerenje koje maloljetnici imaju u roditelje, učitelje ili druge osobe
  • neopravdano pokazivati maloljetnike u opasnim prilikama
 • Nije dopušteno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta, te koje zavaravanjem može povrijediti konkurente ili će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno i zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje

Pravila zabrane su sukladna odredbama Zakona o medijima i Zakona o elektroničkim medijima.

Možda će vas zanimati