• Shopaj
  • Ponude
  • Usluge knjigovodstva i računovodstva
Usluge knjigovodstva i računovodstva

Usluge knjigovodstva i računovodstva

Prepustite brigu o vašim poslovanju u dobre ruke!

320,00 + PDV kn

- Izrada računovodstvene politike poduzeća i kreiranje računskog plana
- Knjiženje poslovnih događaja kroz financijsko knjigovodstvo i glavnu knjigu
- Kreiranje knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u
- Analitičke evidencije kupaca i dobavljača
- Analitičke evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara te obračun amortizacije
- Financijsko vrednovanje zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda
- Mjesečne analize financijskog knjigovodstva sa ciljem preventivne kontrole
- U dogovoru sa korisnikom usluge – kontroling na mjesečnoj/tromjesečnoj bazi
- U dogovoru sa korisnikom usluge – izrada mjesečnog/tromjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance radi osiguranja što boljeg uvida u poslovanje

Porezna izvještavanja:
- Obračun i predaja PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave
- Izrada svih godišnjih obračuna i financijskih izvješća za Poreznu upravu, FINU za potrebe statistike i javne objave
- Sastavljanje i predaja svih godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenika i vanjskih suradnika
- Sve druge obveze izvještavanja prema državi koje proizlaze iz Zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i porezu na dodanu vrijednost

Obračun plaća i ostalih naknada:
- Praćenje zakonskih promjena
- Pohrana ugovora o radu radi očuvanja tajnosti podataka
- Mjesečni obračun plaća i naknada zaposlenicima
- Obračun refundacija za bolovanje
- Izrada poreznih i statističkih izvještaja o isplatama plaća i drugih primitaka

Cijene knjigovodstvenih usluga:
- Cijenu knjigovodstvenih usluga prati obim i vrsta poslovanja reflektiran kroz broj zaposlenih i broj dokumenata (ulaznih i izlaznih računa, putnih naloga, izvoda…)

Bazna cijena 320,00 kn + PDV.
- Ukupni trošak mjesečne naknade za knjigovodstvene usluge ovisi o veličini poduzetnika, vrsti poslovanja (maloprodaja, veleprodaja, ugostiteljstvo, usluge..), a unutar toga o broju ulaznih i izlaznih računa, broju zaposlenika, broju i veličini izvoda, putnih naloga itd.

Možda će vas zanimati