Metilinum d.o.o.

Metilinum d.o.o.

Fucane 1A, Medulin, 52203 likvidus.hr
Agencija LIKVIDUS NEKRETNINE je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, koja je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Klasa: UP/I-330-01/20-01/76, UR.BR.: 526-05-01-01-01/2-20-2 dana 27. veljače 2020. godine. Naše poslovanje orijentirano je prvenstveno na područje Istarske županije. Posredovanje u kupoprodaji obavljamo na način da u cijelosti uvažavamo želje i interese klijenta i tražimo za njega najbolju priliku. U slučaju da klijent prodaje nekretninu pomažemo u pripremi za fotografiranje iste i oglašavamo je na raznim internet stranicama i društvenim mrežama. Vršimo uvid u sve isprave i ostalu dokumentaciju glede nekretnina, te upozoravamo klijente na sve pravne nedostatke glede nekretnine. Ukoliko to klijent želi dovodimo ga u vezu sa odvjetnicima sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima vezanim za nekretnine. Pružamo usluge savjetovanja i cjelokupnu podršku u slučaju da za kupnju nekretnine klijent treba pribaviti kredit od banke, kao i u slučaju da želi kupiti nekretninu putem javne dražbe (ovrhe, stečaja, na sudu ili putem Financijske agencije). Uz punomoć pružamo usluge licitiranja na javnoj dražbi putem Financijske agencije u ime i za račun klijenta, do iznosa kojeg klijent odredi.

Obratite nam se sa povjerenjem!
Copyright © 2022 - 2023. 24sata d.o.o. Sva prava pridržana