Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja SHOPAJ24 stranice

 

 1. Tvrtka 24sata d.o.o. nakladnik je internet stranice www.shopaj24.hr (dalje: 24sata). Kao posrednik, 24sata organizira i omogućava oglašavanje ponuda (usluga i proizvoda) na internet stranici shopaj24.hr (dalje: SHOPAJ24) subjektima (dalje: Partner) putem kupnje SHOPAJ24 paketa (dalje: Paketi). 24sata ne vrši Prodaju u ime i za račun Partnera, već samo omogućava posjetitelju SHOPAJ24 (dalje: Korisnik) pristup oglašenoj Partnerovoj ponudi i pristup kontakt podacima Partnera.

 2. Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, oglašeni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način.

 3. Partner se obvezuje da neće oglašavati proizvode i usluge čije je oglašavanje zabranjeno sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima.

 4. 24sata nije prodavatelj proizvoda i usluga na stranici www.shopaj24.hr, niti djeluje kao posrednik u prodaji, pa stoga ne odgovara za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom naručivanja proizvoda i/ili usluga oglašenih na predmetnoj stranici. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete nastale u vezi s proizvodima i uslugama oglašenima na predmetnoj stranici isključivo je odgovoran Partner koj je oglasio predmetne proizvode i/ili usluge.

 5. Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. 24sata ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje Partneri oglašavaju na stranici.

 6. Korisnici prigovore upućuju izravno Partneru u vezi čijih proizvoda i/ili usluga upućuju prigovor.

 7. Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici shopaj24.hr smatra se da je Partner ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

 8. Partner plaća SHOPAJ24 Pakete putem transakcijskog računa. Cijene i karakteristike Paketa su definirane na stranicama ZAŠTO SHOPAJ24 i SHOPAJ24 PAKETI. Finalna cijena i broj Paketa na kanalima direktne prodaje se definira na temelju sljedećih kriterija: količina oglasa, učestalost oglašavanja, broj ponuda na SHOPAJ24.hr stranici te broju posjetitelja SHOPAJ24 stranice.

 9. Korištenjem internetske stranice shopaj24.hr smatra se da je Korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

 10. Paketi vrijede 30 dana nakon odobrenja od strane 24sata i objavljivanja na SHOPAJ24. Ukoliko se koristi paket s više ponuda, dodatne postavljene ponude unutar istog paketa vrijede do kada vrijedi i prva postavljena ponude. Npr. Ako su 5.10. postavljene dvije ponude, one vrijede do 6.11., ukoliko se 15.10. postavlja treća ponudu iz istog paketa, ona će također vrijediti do 6.11.

 11. Kupnjom Paketa, Partneru se omogućuje oglašavanje putem widgeta na 24sata portalu, kako je definirano na stranicama ZAŠTO SHOPAJ24 i SHOPAJ24 PAKETI. Broj prikaza, tj. oglašavanja Partnerskih ponuda na 24sata portalu nije garantiran već je određen s obzirom na ukupan broj ponuda u svim paketima.

 12. 24sata ne garantira Partneru prodajne rezultate niti broj posjećenosti web stranica, društvenih mreža ili poslovnice i slično.

 13. Sve administracije Partnerskih ponuda unutar Paketa od strane 24sata biti će objavljene najranije unutar jednog radnog dana.
Copyright © 2022 - 2023. 24sata d.o.o. Sva prava pridržana