Objavi ponudu Moje ponude Postavke Odjavi se


PRAVILA PRIVATNOSTI

Politika zaštite privatnosti

Pravila su zadnji puta revidirana 6.6.2024.

24sata d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje 24sata d.o.o. prikuplja, obrađuje odnosno pohranjuje kada se posjete naše internet stranice 24sata.hr, miss7.hr, missMAMA.hr, missZDRAVA.hr, autostart.hr, joomboos.hr, express.hr, gastro.hr.

Obrada osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju nakon posjeta našim Internet stranicama temelji se uvijek na propisanim pravnim osnovama, sve sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i EU. U svakom pojedinom slučaju kada obrađujemo vaše osobne podatke dat ćemo vam obavijest kako o pravnoj osnovi na kojoj u tom slučaju obrađujemo iste tako i o vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka..

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je: 24sata d.o.o.

Našeg službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr

 

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji vas identificiraju ili mogu identificirati (poput imena, spola, adrese, e-maila, IP adrese, poštanske adrese i dr.). 24sata d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke u slučaju kada ste nam ih učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate, davanja privole), kada je to nužno da bismo ispunili neku obvezu koja proizlazi iz važećih propisa ili ugovora ili na temelju legitimnog interesa.

 

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

24sata d.o.o. koristit će vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferencija, dostave općih i individualiziranih ponuda te za potrebe znanstvenog istraživanja i primjene novih tehnologija (poput strojnog učenja i umjetne inteligencije) u svrhu optimizacije korisničkog iskustva i osobne analize sadržaja, sve s ciljem da vam se omogući pristup posebnim i očekivanim informacijama te za potrebe komunikacije s vama. 
Obavještavamo vas da je moguće da vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Styria Media Grupe te našim klijentima i partnerima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni te s kojom vas upoznajemo u ovoj Politici zaštite privatnosti. Također, 24sata d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. 

 

 • Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice 24sata d.o.o.

Više o kolačićima možete saznati u našim Politici kolačića.

 

 • Newsletter i pretplata

24 sata d.o.o. može obrađivati i vaš osobni podatak kao što je e-mail adresa. Spomenuto samo ukoliko ste nam dali privolu za slanje newslettera. U potonjem slučaju možemo vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati. Moramo napomenuti kako spomenuti postupak neće utjecati na valjanost podataka koji su ranije prikupljeni na temelju dane privole.

Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali vašu privolu za primanje istoga.

24sata d.o.o. u određenim situacijama sukladno važećim propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka, ali i propisa koji uređuju područje elektroničkih komunikacija, može obrađivati i vašu e mail adresu i na temelju legitimnog interesa. Navedeno samo u iznimnim slučajevima, primjerice ukoliko ste naš korisnik, ugovorili ste neku od naših usluga i sl. Svakako napominjemo kako u slučaju da se vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa možete u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi ili ostvariti neko od svojih prava. U svakoj situaciji u kojoj se vaši podaci obrađuju na ovaj način bit ćete adekvatno obaviješteni o istome.

AWeber Systems, Inc.  je naš partner u postupku slanja i primanja newslettera. Radi  funkcioniranja servisa i sprečavanja zloupotrebe prikupljaju se i dijele sljedeći podaci: IP adresa, država, grad, poštanski broj, geografska širina, geografska dužina, regija, datum i vrijeme prijave na newsletter. Spomenuti podaci se spremaju na rok od 3 godine. Više o njihovim pravilima zaštite osobnih podataka pogledajte na: https://www.aweber.com/privacy.htm. Aweber Systems, Inc. Možete kontaktirati putem e-maila: help@aweber.com ili na adresu 1100 Manor Drive Chalfont, PA 18914, USA.

U slučaju da vam naš Newsletter bude dostavljen od strane našeg poslovnog partnera, obavještavamo vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost vaših podataka odgovarajućim, najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naši poslovni partner ne smiju koristiti osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje ste im dali privolu ili se obrađuju radi izvršenja ugovora ili njihove druge obveze.

Usluge akvizicije, pretplate i pozivnog centra za potrebe pretplatničkog odnosa sa pretplatnicima na izdanja 24sata d.o.o. u ime i za račun 24sata d.o.o. vrši trgovačko društvo Styria medijski servisi d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 29005509482, koje je u tom slučaju izvršitelj obrade osobnih podataka. Dakle , postoji mogućnost da se vaši osobni podaci dijele i s navedenim društvom.

 

 • Registracija na web portal

Za potrebe registracije korisnika na web portalu 24sata.hr prikupljaju se sljedeći osobni podaci: e-mail adresa, ime i prezime, korisničko ime, ime na zaslonu. Osim navedenih podataka, u sklopu korištenja funkcionalnosti komentiranja sadržaja članaka web portala 24sata.hr od strane korisnika, prikupljaju se podaci o upisanim komentarima registriranih korisnika, označavanje komentara korisnika (tzv. „flagiranje“) i slično. Podaci se koriste isključivo u svrhu registracije korisnika na web portal 24sata.hr i korištenja funkcionalnosti komentiranja članaka te se isti mogu promijeniti ili izbrisati na korisničkom profilu ili na zahtjev na e-mail adresu: podrska@24sata.hr. Svi podaci koje od vas tražimo nisu određeni kao obvezni. Primjerice, prilikom registracije korisnik može u neobavezno polje popuniti podatak o spolu i/ili rođenja. U potonjem slučaju možete dati pristanak na korištenje navedenih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja.

U slučaju registracije korisnika putem društvenih mreža, za potrebe iste prikupljaju se podaci kao što su: ime, prezime, fotografija s društvenih mreža koju ste učinili dostupnom, država iz koje se korisnik registrira, ID korisnika društvene mreže, te vremenska zona iz koje se vrši registracija. Navedene se informacije bilježe i prilikom svake registracije korisnika. Sve podatke koji su prilikom registracijskog postupka određeni kao obvezni prikupljamo kako bismo mogli ispuniti naše obveze koje smo se obvezali pružati u slučaju registracije na web portalu. 

 

Akt o digitalnim uslugama (Digital Services Act) i obrada osobnih podataka

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama(Digital Services Act), korisnici mogu putem alata dostupnog na internet stranicama 24 sata d.o.o. dostaviti obavijest o prisutnosti informacija na internet stranicama 24 sata d.o.o. koje korisnik smatra nezakonitim sadržajem. Navedena obavijest treba sadržavati (sadrži): a) potkrijepljeno obrazloženje zašto korisnik navodi da su dotične informacije nezakonit sadržaj, b) naznaku točne elektroničke lokacije informacije (točan URL) te prema potrebi dodatne informacije koje omogućuju identifikaciju nezakonitog sadržaja, c) ime i e-mail adresu podnositelja obavijesti i d) izjavu kojom se potvrđuje da korisnik koji podnosi obavijest to čini u dobroj vjeri te da su informacije i navodi koje sadržava točni i potpuni.

Korisnik putem predviđenog alata nije obvezan navesti svoje ime i e-mail adresu, odnosno obavijest može biti i anonimna, u slučaju da se radi o informacijama za koje se smatra da uključuju jedno od kaznenih djela seksualnog zlostavljanja djece, seksualnog iskorištavanja djece, kaznenih djela u vezi s dječjom pornografijom, mamljenja djece za seksualne potrebe te poticanje, pomaganje, podupiranje i pokušaj navedenih djela.

U slučaju da Korisnik navede svoje ime i e-mail adresu, 24 sata d.o.o. će korisniku poslati potvrdu o primitku obavijesti.

24 sata d.o.o. će na dostavljenu e-mail adresu obavijestiti korisnika o svojoj odluci u pogledu informacija na koje se obavijest odnosi, pritom navodeći informacije o mogućnostima pravne zaštite u pogledu te odluke i činjenici da su za obradu i/ili donošenje odluke korištena automatska sredstva (ako su takva sredstva korištena).

24 sata d.o.o. svim uključenim korisnicima pružit će jasno i konkretno obrazloženje bilo kojeg od sljedećih ograničenja uvedenih zbog toga što informacije dobivene od korisnika predstavljaju nezakonit sadržaj ili su nespojive s uvjetima poslovanja: (a) sva ograničenja vidljivosti određenih informacija dobivenih od korisnika, uključujući uklanjanje sadržaja, onemogućavanje pristupa sadržaju ili degradacija sadržaja; (b) suspenzija, ukidanje ili drugo ograničenje novčanih plaćanja; (c) suspenzija ili ukidanje pružanja usluge u cijelosti ili djelomično; (d) suspenzija ili zatvaranje računa korisnika.

Navedeno će se obrazloženje dostaviti korisniku na poznatu e-mail adresu ili drugi dostavljeni relevantni (potvrđeni ili verificirani) elektronički podatak za kontakt.

Korisnicima koji su podnijeli obavijest i na koje se odnosi odluka koju donosi 24 sata d.o.o. omogućen je pristup sustavu za rješavanje pritužbi koji im omogućuje elektroničko i besplatno podnošenje pritužbi protiv odluke koju 24 sata d.o.o. donese po primitku obavijesti ili protiv sljedećih odluka koje 24 sata d.o.o. donese iz razloga što informacije dobivene od primatelja predstavljaju nezakoniti sadržaj ili su nespojive s njegovim uvjetima poslovanja: a) odluke o tome treba li ukloniti informacije, onemogućiti pristup informacijama ili ograničiti vidljivost informacija; (b) odluke o tome treba li suspendirati ili ukinuti pružanje usluge korisnicima u cijelosti ili djelomično; (c) odluke o tome treba li suspendirati ili zatvoriti račun korisnika; (d) odluke o tome treba li suspendirati, ukinuti ili na drugi način ograničiti mogućnost monetizacije informacija koje pružaju korisnici. Pristup sustavu za rješavanje pritužbi omogućen je u razdoblju od 6 mjeseci od dana kad je korisnik obaviješten o prethodnoj odluci.

24 sata d.o.o. na pravodoban, nediskriminirajući, savjestan i neproizvoljan način obrađuje pritužbe podnesene putem internog sustava za rješavanje pritužbi. Ako pritužba sadržava dostatne razloge da 24 sata d.o.o. zaključi da je njegova odluka o nedjelovanju na temelju obavijesti neutemeljena ili da informacije na koje se pritužba odnosi nisu nezakonite i nisu nespojive s njegovim uvjetima poslovanja ili sadržava informacije koje upućuju na to da postupanje korisnika ne opravdava poduzetu mjeru, on bez nepotrebne odgode mijenja svoju odluku.

Uz sve navedeno, 24 sata d.o.o. bez odgode obavješćuje podnositelje pritužbi o svojoj obrazloženoj odluci te o mogućnosti izvansudskog rješavanja sporova i drugim dostupnim mogućnostima pravne zaštite. HAKOM je tijelo nadležno za certificiranje tijela za izvansudsko rješavanje sporova. HAKOM-u i certificiranim tijelima mogu biti dostavljeni ime i e-mail adresa korisnika u svrhu rješavanja spora.

Ako 24 sata d.o.o. sazna za bilo koju informaciju koja dovodi do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba, o svojoj sumnji odmah obavješćuje tijela nadležna za kazneni progon i dostavlja sve dostupne relevantne informacije, u sklopu kojih mogu biti dostavljeni ime i e-mail adresa koje je korisnik naveo u obavijesti o prisutnosti informacija na internet stranicama 24 sata d.o.o. koje korisnik smatra nezakonitim sadržajem. Uz navedeno nadležnim tijelima mogu biti dostavljene sve informacije koje voditelj obrade posjeduje (ima) o korisniku.

Obveza 24 sata d.o.o.  uključuje i dostavu, najmanje jednom godišnje, izvješća o svakom moderiranju sadržaja koje su obavili u relevantnom razdoblju. U navedenom izvješću neće biti korišteni podaci o imenu i e-mailu korisnika.

Za sve gore navedene svrhe 24 sata d.o.o. kao voditelj obrade obrađuje dostavljene podatke o imenu i e-mail adresi korisnika. Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade koje proistječu iz Akta o digitalnim uslugama. Podaci će se čuvati 5 godina od okončanja postupka, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja.

 

 • Obrada osobnih podataka putem aplikacije 24sata

24sata ne upravlja direktno kolačićima koji se koriste kroz web view (instanca preglednika u aplikaciji).

Prilikom korištenja aplikacije, aplikacija sama ili putem trećih strana prikuplja osobne podatke kao što je IP adresa, podatak koji identificira vaš uređaj i lokaciju. Također, možete nam reći što vas zanima (koja vrsta vijesti). Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam slali (pružali) oglase i sadržaje prilagođene samo vama.

Ovisno o korisnikovom uređaju i njegovim zadanim postavkama, ova aplikacija može zatražiti određena dopuštenja koja joj omogućuju pristup podacima korisničkog uređaja kako je opisano u nastavku.

Prema zadanim postavkama, korisnik mora odobriti spomenuta dopuštenja (dati privolu) prije nego što može pristupiti odgovarajućim informacijama. Nakon što je korisnik dao dopuštenje može ga i opozvati u bilo kojem trenutku.

Način na koji korisnik može davati dopuštenja vezana uz aplikaciju može ovisiti o uređaju i softveru korisnika.

Za što 24sata traži odobrenje?

 • Dopuštenje za prikupljanje podataka o lokaciji
 • Koristi se za pristup približnoj lokaciji korisnika. Aplikacija može prikupljati, koristiti i dijeliti podatke o lokaciji korisnika kako bi pružala usluge temeljene na lokaciji.
 • Dopuštenje za korištenje kamere
 • Koristi se za pristup kameri ili za snimanje slika i videozapisa s uređaja.
 • Dopuštenje za korištenje mikrofona
 • Omogućuje pristup i snimanje zvuka mikrofona s korisnikovog uređaja.
 • Dopuštenje za račune društvenih mreža
 • Koristi se za pristup korisničkim profilima računa društvenih mreža (Facebook i Google).

Kada govorimo o obradi vaših podataka putem aplikacije 24sata moramo naglasiti i kako se obrada podataka može razlikovati u slučaju da koristite mobilni uređaj marke Huawei. 24sata koristi sljedeće servise huaweiCore, huaweiAds, huaweiAccount, huaweiAnalytics, huaweiCrash, huaweiBase, huawei Opendevice , huaweiPush , huaweiAppMessaging. Pravni osnov obrade podataka putem ovih servisa je privola. Kako Huawei štiti vaše podatke saznajte na https://www.huawei.com/en/privacy-policy . Također, molimo vas da obratite pažnju prilikom skidanja aplikacije i na posebnu obavijest vezano uz zaštitu osobnih podataka koju će vam pružiti Huawei. Za sva pitanja i nejasnoće uvijek se možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka zop@24sata.hr  ili zopcentral@styria.hr .

 

 • Sigurnost

24sata d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i/ ili nezakonite obrade.

Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost vaših podataka i pridržavati se općih akata 24sata d.o.o. Također, 24sata d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost vaših osobnih podataka.

 

 • Rok pohranjivanja

Pohranjujemo vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja (primjerice 11 godine u slučaju primjene propisa vezanih uz i iz Općeg poreznog zakona).

U slučaju da vaše podatke prikupljamo na temelju privole istu ćemo od vas ponovno tražiti protekom 12 mjeseci od kada je ista dana odnosno od kada su zadnji puta promijenjene vaše preferencije vezano uz uporabu kolačića i obradu podataka putem istih.

 

 • Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim 24sata d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg vašeg osobnog podatka molimo vas da nas o promjenama obavijestite na e-mail adresu: podrska@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali vaše osobne podatke.

Imajte na umu da od 24sata d.o.o. možete u bilo kojem trenutku zatražiti sljedeće:

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

da vam osigura kopiju osobnih podataka koje čuvamo

zatražiti ispravak pogrešnih podataka

zatražiti brisanje osobnih podataka

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

 

 Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

Ovim putem vas još jednom obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da nas obavijestite na e-mail adresu: podrska@24sata.hr ili u pisanom ili drugom elektroničkom obliku ili usmenim putem. Privolu uvijek možete povući jednako lako kao što ste ju i dali. Napominjemo kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole ostati pravno valjani.

Neko od svojih prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka možete ostvariti i kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka na zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr .

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima naših internet stranica odnosno web portala. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti i newslettera na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na podrska@24sata.hr

 

 • Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama 24sata d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i 24sata d.o.o., dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika

.

 • Drugi partneri

24sata d.o.o. koristi usluge društva Piano Software Inc. koje također može prikupljati vaše osobne podatke kao što su: ime i prezime, email adresa, datum rođenja, spol i adresa. Pravni osnov za obradu ove kategorije podataka u svrhu pretplate na newsletter te kupnje pristupa člancima na web mjestu 24sata je izvršavanje obveze voditelja obrade vezano uz ugovor koji se sklapa s ispitanikom s obzirom da se usluga plaća.

Podaci koji se prikupljaju putem sučelja društva Piano Software Inc. čuvat će se do trenutka prestanka korištenja usluge, iznimno duže kada se radi o poštivanju važećih propisa kojih se 24sata mora pridržavati (primjerice podaci o računu čuvaju se 12 godina, podaci o ostvarivanju prava ispitanika trajno).
Voditelj obrade potpisao je poseban ugovor o obradi i dijeljenju podataka s društvom Piano Software Inc. Ukoliko vas zanimaju detalji vezano uz spomenuti ugovor obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr .

Više podataka o politici zaštite osobnih podataka društva Piano Software Inc. možete pronaći na: https://piano.io/gdpr/  
Primjedbe vezane uz obradu osobnih podataka od strane društva Piano Software Inc. možete uputiti na email adresu: security@piano.io 

 

 • Veze s drugim stranicama

Ova politika o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina 24sata d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ista ne odnosi. Prilikom napuštanja internet stranice 24sata d.o.o., molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Svakako moramo naglasiti kako se ova Politika primjenjuje i na miss7.hr, missMAMA.hr, missZDRAVA.hr, autostart.hr, joomboos.hr, express.hr, gastro.hr

 

 • Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

24sata d.o.o. koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).

24sata d.o.o. je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Googleovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

 

 1. Podaci o vašim aktivnostim

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

 • pojmove koje tražite
 • videozapise koje gledate
 • prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima
 • podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki
 • aktivnosti kupnje
 • osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj
 • aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

 

 1. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

 • GPS-a
 • IP adresa
 • podataka senzora na uređaju
 • podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Googleova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

 

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.

 

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

 • Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.
 • Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.
 • Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate.
 • Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

 1. Kontrole privatnosti
 2. Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.

 1. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

 • Google vam omogućava da upravljate podatke koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
 • Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

 • Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

 • Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

 • Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

 

Vaši osobni podaci

 1. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj. Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u.

 1. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.
 2. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

 1. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.
 2.  

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

 • Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.
 • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
 • Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
 • Izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

 1. Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Goole postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.

Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

 1. Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljai. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

Prijenos u treće zemlje

24sata d.o.o. koristi alate i usluge pružatelja usluga, ali i društvenih mreža koje ne posluju samo na području Europske unije. Dužni smo vas upozoriti kako te treće strane koje upravljaju tim uslugama redovito prenose ili mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD gdje se isti mogu dijeliti s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD. U skladu s tim propisima, vaša prava na zaštitu osobnih podataka u SAD-u mogu biti ograničena uvjetom građanstva, potrebom dokazivanja osnove za podnošenje tužbe i žalbe ili tajnošću istražnih postupaka.

Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti veću razinu vaše zaštite. Važno nam je da znate kako smo pokrenuli i reviziju naših partnera za koje znamo ili sumnjamo da podatke prenose u treće zemlje odnosno u SAD. Do okončanja spomenutih postupaka privremeno ćemo prijenos osobnih podataka vršiti na osnovi vaše privole putem skočnog prozora.

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavijestiti te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše politike. Ukoliko vas zanima na koji način treće strane mijenjaju svoja pravila o zaštiti podataka za Google LLC pogledajte na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US , dok za društvene mreže koje koristimo pogledajte u nastavku.

Obavijest o zaštiti podataka

24sata d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb, OIB: 78093047651  (dalje u tekstu: “24 sata”) kao administrator pagea ˝Shopaj24˝ u sklopu društvene mreže Facebook je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Meta Platforms Ireland Limited, također je voditelj obrade vaših osobnih podataka. U svakom trenutku 24sata možete kontaktirati putem e-maila službenika za zaštitu podataka zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr ili slanjem dopisa na adresu Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb.

Pročitajte ovu obavijest pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke koristeći alate koje Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dalje u tekstu: Meta ili Meta Platforms Ireland Ltd) koristi i nudi kao uslugu svojim korisnicima te kako će se oni koristiti.

U ovoj obavijesti opisujemo podatke koje obrađujemo radi pružanja podrške Facebooku, Instagramu, Messengeru i drugim proizvodima te značajkama koje Meta nudi (pogledajte odjeljak Meta proizvodi) ili koje Meta obrađuje u sklopu pružanja svoje usluge nama kao voditelju obrade.

Dodatne alate i informacije možete pronaći i u postavkama Facebooka i postavkama Instagrama.

Kako bismo vam praktično dočarali na što se sve prethodne aktivnosti odnose kao primjer navodimo:  kada nam pošaljete upit putem Facebook poruke, naši administratori  u sklopu odgovora na istu obradit će vaše osobne podatke.

Putem društvenih mreža 24sata vas obavještava o događajima i aktivnostima, dostavlja vam obavijesti i vijesti koje bi vas mogli zanimati, sve temeljem legitimnog interesa i/ili privole ovisno o vrsti aktivnosti koju provodi.

Obrađujemo prilikom provođenja prethodno navedenih aktivnosti vaše osobne podatke, što može uključivati ime, prezime, e-mail, spol, nadimak, osobne fotografije ili druge vrsta slika koje ste podijelili s nama, vaša opredjeljenja ukoliko ste ih podijelili s nama, vaše  komentare koje ste podijelili s nama ili pak vaše interese i događaje koje mislite da su važni te ste ih podijelili s nama.

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima ili internim aktima 24sata. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Pristup vašim osobnim podacima ima Meta Platforms Ireland Ltd. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Obrađivat ćemo prikupljene podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe radi koje su prikupljeni. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja, a vaši podaci koje obrađujemo na temelju iste prestat ćemo obrađivati.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 24sata će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka, primjerice ukoliko ste nam poslali neki prigovor putem privatne poruke na Facebook-u ili ako ste od nas zahtijevali ostvarenje nekih vaših prava, konverzaciju ćemo čuvati kako bismo razmotrili vaše zahtjeve, a sve vezano uz izvršavanje naših obveza propisanih važećim zakonima RH.

Vaša prava su sljedeća: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje (“pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka. Više o svojim pravima i načinu na koji koristimo vaše osobne podatke možete saznati na https://joomboos.24sata.hr/pravila-privatnosti/ .

Ako želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka koji će vam rado pomoći u svakom trenutku.

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Naši kontakt podaci:

Naziv: 24sata d.o.o.

Adresa: Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti putem: zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr.

Kako podatke o vama prikuplja i obrađuje 24sata kao korisnik Facebook pagea Shopaj24˝?

24sata kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika Facebook pagea ˝Shopaj24˝ koristi vaše osobne podatke kako bi vama kao korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti koje pruža putem Facebook pagea, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu Facebook pagea.

Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Uvid u osobne podatke korisnika Facebook pagea ˝Shopaj24˝ može imati administrator  i to u  sklopu izvršavanja  svoga djelokruga posla. Uz administratora imenovanog od strane voditelja obrade uvid u podatke mogu imati i pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što su informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana s 24sata, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju 24sata, a o čemu 24sata vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Meta proizvodi

Meta proizvodi obuhvaćaju Facebook (uključujući Facebookovu mobilnu aplikaciju i preglednik u aplikaciji), Meta View, Messenger, Instagram (uključujući aplikacije kao što je Boomerang), Uređaji portala, Proizvodi Meta Quest prilikom upotrebe korisničkog računa za Facebook, Spark AR, Meta Audience Network, aplikacije za NPE Team, Meta poslovne alate i sve druge značajke, aplikacije, tehnologije, softveri ili usluge koje nudi društvo Meta Platforms Inc. ili Meta Platforms Ireland Ltd.

Meta proizvodi obuhvaćaju i poslovne alate, tj. alate koje koriste vlasnici web-mjesta i izdavači, razvojni programeri aplikacija, poslovni partneri (uključujući oglašivače i druge) te njihovi klijenti kao usluge za podršku poslovanju i razmjenu podataka s Metom, kao što su dodaci za društvene mreže (npr. gumb „Sviđa mi se” i „Dijeli”) te Metini SDK-ovi i API-jevi.

Meta proizvodi ne obuhvaćaju određene proizvode i usluge koje nudi Meta, a koji imaju zasebna pravila o privatnosti i uvjete pružanja usluge, npr. Workplace, Free Basics, Dječji Messenger i Oculus Products prilikom upotrebe korisničkog računa za Oculus.

Koje podatke prikuplja Meta kada vi koristite Facebook page ˝Shopaj24˝?

Kada korisnik stisne ˝like˝ odnosno ˝sviđa mi se˝ na Facebook pageu ˝Shopaj24˝ voditelja obrade prikupljaju se vaši podaci od strane Mete.

Vrste podataka koje Meta prikuplja o vama ovise o načinu na koji upotrebljavate njihove proizvode.

U postavkama Facebooka i postavkama Instagrama možete saznati kako pristupiti podacima koji se prikupljaju i kako ih izbrisati.

Podaci koji se prikupljaju korištenjem Facebook pagea od strane Meta su:

 • sadržaj, komunikacija i drugi podaci koje unosite prilikom upotrebe Meta proizvoda i usluga, ali i  podaci koje unesete kada se registrirate za korisnički račun, kreirate ili dijelite sadržaj te kada šaljete poruke ili komunicirate s drugima (npr. lokacija fotografije ili datum izrade dokumenta),
 • sadržaj i komunikacije koje vi i drugi pružate kako bi analizirali kontekst neke objave,
 • podaci s posebnim zaštitama (npr. ukoliko ste odabrali pružiti podatke o svojim vjerskim stavovima, političkim stavovima, za koga se „zanimate” ili o svom zdravlju u poljima svog profila na Facebooku ili u sklopu opcije Životni događaji,
 • podaci o vašem imenu i prezimenu i/ili nadimku i/ili korisničkom imenu, stranicama, korisničkim računima, znakovima i grupama s kojima ste povezani te o načinu interakcije s njima (npr. osobe s kojima najviše komunicirate ili grupe čiji ste još član),
 • podaci za kontakt ako ih odlučite prenijeti, sinkronizirati ili uvesti s uređaja (iz adresara, popisa poziva ili povijesti popisa SMS poruka), a Meta ih upotrebljava, primjerice, da bi vam pomogla pronaći poznanike,
 • podaci o tome kako upotrebljavate Meta proizvode, ali i naše proizvode npr. podaci o vrsti sadržaja koje pregledavate i na koje reagirate, značajkama koje upotrebljavate, vašim aktivnostima, ljudima ili korisničkim računima s kojima stupate u interakciju te podatke o vremenu, učestalosti i trajanju vaših aktivnosti,
 • podaci s računala, telefona, povezanih televizora i drugih uređaja povezanih s internetom koje upotrebljavate i koji se integriraju s Meta proizvodima te podaci na različitim uređajima koje upotrebljavate (npr. Meta upotrebljava prikupljene podatke o vašoj upotrebi njihovih proizvoda kako bi personalizirala sadržaj (uključujući oglase) ili značajke koje vidite kada upotrebljavate njezine proizvode na drugom uređaju kao što je prijenosno računalo ili tablet),
 • svojstva uređaja (npr. operacijski sustav, verzije hardvera i softvera, razina punjenja baterije, snaga signala), radnje na uređaju (npr. podaci o radnjama i postupcima izvršenima na uređaju, poput toga je li prozor u prvom planu ili pozadini, ili o pokretima miša (što pomaže razlikovati ljude od botova), jedinstvene identifikatore, identifikatore uređaja poput onih iz igara, aplikacija ili korisničkih računa, signali Bluetootha i podaci o obližnjim Wi-Fi pristupnim točkama, pratilicama i odašiljačima mobilne telefonske mreže,
 • podaci iz postavki uređaja (npr. GPS lokaciji),
 • podaci kao što su naziv vašeg davatelja usluge mobilne mreže ili davatelja usluga interneta, jezik, vremenska zona, broj mobitela, IP adresa, brzina veze i, u nekim slučajevima, podaci o drugim uređajima koji su u blizini ili na vašoj mreži,
 • podaci iz kolačića: podaci iz kolačića pohranjeni na vašem uređaju uključujući identifikatore kolačića i postavke (više pročitajte u odjeljku u kojem navodimo više o kolačićima),
 • podaci od partnera (npr. oglašivači, razvojni programeri aplikacija i izdavači mogu Meti slati podatke putem Meta poslovnih alata koje upotrebljavaju, uključujući Meta dodatke za društvene mreže (kao što je gumb „Sviđa mi se”), prijavu putem Facebooka, Meta API-je i SDK-ove ili Meta piksel),
 • podaci iz svih Meta proizvoda i uređaja (npr. Povezujemo podatke o vašim aktivnostima na različitim Meta proizvodima i uređajima kako bismo pružili prilagođenije i dosljednije iskustvo na svim Meta proizvodima koje upotrebljavate gdje god ih upotrebljavali),
 • podaci koji se odnose na lokaciju (npr. gdje živite, mjesta na koja volite ići, poduzeća i ljudi u blizini kojih se nalazite),
 • podaci koji proizlaze iz prepoznavanja lica,
 • oglase i druge sponzorirane sadržaje (npr. podaci o tome što vas zanima, vašim aktivnostima i vezama).

Važno je ponoviti, 24sata je voditelj obrade samo u odnosu na podatke korisnika Facebook pagea. Moramo vam naglasiti kako je i Meta, također samostalni voditelj obrade podataka u odnosu na sve vaše podatke s obzirom da koristite njihove proizvode te ih upotrebljavaju ovisno o vašim odabirima.

24sata ne prikuplja sve podatke koje prikuplja, obrađuje i pohranjuje Meta kako bi pružila i podržala svoje proizvode i povezane usluge opisane u Uvjetima upotrebe Facebooka i Uvjetima upotrebe Instagrama.

O podacima koje o vama prikuplja Meta još pogledajte i na: https://hr-hr.facebook.com/policy.php

Svrhe za koje se vaši podaci prikupljaju su:

 • pružanje, personalizacija i poboljšanje proizvoda (npr. radi isporuke proizvoda, uključujući personalizaciju značajki i sadržaja),
 • pružanje mjerenja, analitike i drugih poslovnih usluga,
 • promicanje sigurnosti, integriteta i zaštite,
 • komunikacija s vama kako bismo vam slali obavijesti, komunicirali s vama o našim proizvodima i slali vam obavijesti o našim pravilima i uvjetima,
 • vaše podatke upotrebljavamo i da bismo vam odgovorili na upite te
 • istraživanje i inovacije za društveno dobro.

Više o svrhama za koje Facebook koristi vaše podatke pogledajte na: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kako podatke o vama dijeli Meta  

Vaši podaci dijele se s drugima na sljedeće načine:

 1. Dijeljenje u Meta proizvodima
 2. Sadržaj koji drugi dijele ili ponovno dijele o vama
 3. Podaci o vašem aktivnom statusu ili prisutnosti na Facebooku ili na našem Facebook pageu ˝JoomBoos˝
 4. Aplikacije, web-mjesta i integracije proizvoda trećih strana u Meta proizvodima ili pomoću njih
 5. Novi vlasnik (ako se promijeni vlasništvo ili nadzor nad svim ili dijelom Meta proizvoda ili njihovih značajki, vaši podaci mogu se prenijeti na novog vlasnika)
 6. Dijeljenje s partnerima trećih strana

Meta surađuje s partnerima – trećim stranama koji joj pomažu u isporuci i poboljšavanju proizvoda ili upotrebljavanju Meta poslovnih alata kako bi povećali svoje poslovanje.

24sata kao voditelj obrade ne dijeli podatke koji vas osobno identificiraju niti može utjecati na način na koji će se svi vaši podaci od strane Mete prikupiti, za što će se koristiti te kome se dijeliti. Meta pak kao samostalni voditelj obrade dijeli vaše podatke i prenosi ih u treće zemlje, između ostalog i u SAD.

Morate znati da Meta oglašivačima pruža izvješća o kategorijama ljudi koji vide njihove oglase i o učinku njihovih oglasa, a sve kako bi Meta podijelila podatke o vama kako bi pružili analitička i mjerna izvješća svojim partnerima.

Nadalje, Meta pruža podatke i sadržaj prodavateljima i davateljima usluga koji podržavaju njihovo poslovanje, istraživačkim partnerima i akademskoj zajednici radi provedbe istraživanja koja promiču učenje i inovacije kojima se poboljšavaju otkrića i inovacije na području opće društvene skrbi, tehnološkog napretka, javnog interesa, zdravlja i dobrobiti te s tijelima za provedbu zakona ili na temelju pravnih zahtjeva.

Zadržavanje podataka, deaktiviranje i brisanje korisničkog računa

Meta pohranjuje podatke sve dok više nisu nužni za pružanje usluga i Meta proizvoda ili dok vaš korisnički račun ne bude izbrisan – ovisno o tome što nastupi ranije.

Ta odluka koja se donosi od slučaja do slučaja ovisi o stvarima kao što je priroda podataka, zašto se prikupljaju i obrađuju te relevantne pravne ili operativne potrebe zadržavanja. Na primjer, kada tražite nešto na Facebooku, možete pristupiti toj pretrazi i izbrisati je iz svoje povijesti pretraživanja u svakom trenutku, no zapis o toj pretrazi Meta briše nakon 6 mjeseci.

Ako podnesete kopiju svog identifikacijskog dokumenta koji izdaje primjerice Vlada za potrebe provjere korisničkog računa, Meta briše tu kopiju 30 dana nakon podnošenja.

Kada izbrišete svoj korisnički račun, Meta briše sadržaje koje ste objavili, kao što su vaše fotografije i novi statusi, i kasnije više nećete moći doći do tih podatka. Podaci koje su drugi podijelili o vama nisu dio vašeg korisničkog računa i neće se izbrisati. Ako ne želite izbrisati svoj korisnički račun, već samo privremeno prestati upotrebljavati proizvode, umjesto toga možete deaktivirati svoj korisnički račun.

Kako biste izbrisali svoj korisnički račun u bilo kojem trenutku, posjetite postavke Facebooka i postavke Instagrama.

Podacima koje je Meta primila o vama, Meta može pristupiti i može ih čuvati tijekom dužeg razdoblja ako su predmet pravnog zahtjeva ili obveze, vladine istrage ili istraga mogućih povreda važećih uvjeta ili pravila ili iz drugih razloga, a sve da bi spriječili moguću štetu.

Također, Meta zadržava podatke iz računa koji su onemogućeni zbog kršenja uvjeta barem godinu dana da bi spriječio ponavljanje zloupotrebe ili drugo kršenje uvjeta.

Kako Meta Platforms Ireland Ltd. dijeli i prenosi podatke u sklopu globalnih usluga koje i 24sata koristi?

Meta dijeli podatke na globalnoj razini, kako interno unutar Meta društva tako i prema van sa svojim partnerima i s osobama s kojima se povezujete i s kojima dijelite sadržaj širom svijeta u skladu s ovim pravilima.

Podaci koje kontrolira Meta Platforms Ireland bit će preneseni ili poslani u Sjedinjene Američke Države ili druge zemlje izvan države u kojoj živite.

Kao korisnike Facebooka, ali i kao korisnike Facebook pagea ˝Shopaj24˝ moramo vas obavijestiti kako Meta Platforms Ireland Ltd. od 7 mjeseca 2020. godine ne bi smjela izvoziti podatke izvan prostora EU. Posljedica je to presude SCHREMS II. Nažalost, ne možemo vam jamčiti da Meta Platforms Ireland Ltd. to i ne čini , no obavještavamo vas kako činimo sve što je u našoj moći da pronađemo validno rješenje kako bi vaši podaci bili sigurni i kako biste i dalje uživali u sadržajima na našem Facebook pageu. Sigurnost naših korisnika nam je na prvom mjestu. Privremeno pravni osnov je vaša privola koju dajete u trenutku kada odlučite pratiti naš Facebook page, no zapamtite da ste na sve uvjete dijeljenja pa i prenošenja podataka u SAD pristali kada ste otvorili Facebook profil. Mi kao samostalni voditelj obrade podatke ne prenosimo u treće zemlje.

Kako možete ostvarivati svoja prava koja vam daje GDPR od strane Mete?

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo pristupiti svojim podacima te ih ispraviti, prenositi i izbrisati.

Saznajte više o tim pravima i saznajte kako možete ostvarivati svoja prava i u postavkama Facebooka i postavkama Instagrama. Također imate pravo na prigovor i ograničenje određene obrade svojih podataka.

 To uključuje:

 • pravo na podnošenje prigovora na obradu vaših podataka za potrebe izravnog marketinga koje možete ostvariti upotrebom poveznice „otkaži pretplatu” u takvim marketinškim komunikacijama i
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu vaših podataka kada izvršavamo zadatak u javnom interesu ili u cilju svojih legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane. Možete ostvariti to pravo na Facebooku i na Instagramu.

Kako se možete obratiti u slučaju pitanja?

Možete saznati više o načinu zaštite privatnosti na Facebooku.

Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem pošte na e-mail našeg službenika za zaštitu podataka zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr.

Također se možete obratiti društvu Meta Platforms Ireland Ltd, putem interneta ili pošte na:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu nadležnom za Meta Platforms Ireland Limited, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Više o pravilima privatnosti možete saznati na: https://hr-hr.facebook.com/policy.php

Sporove koje imate s Meta Platforms Ireland Ltd., a u vezi s pravilima o zaštiti privatnosti i povezanim praksama možete riješiti putem društva TRUSTe, koja je alternativno tijelo za rješavanje sporova u Sjedinjenim Američkim Državama.

Društvu TRUSTe možete se obratiti putem njegova web-mjesta.

Za moguće sporove s 24sata obratite nam se na gore navedene kontakt podatke.

Druge web stranice i Facebook pageevi

Ova obavijest se odnosi samo na upotrebu i korištenje podataka koje 24sata prikuplja od korisnika (ispitanika) putem Facebook pagea ˝JoomBoos˝ koristeći IT sustave i tehnologije koje koristi Meta Platforms Ireland Ltd. (https://www.facebook.com/joombooshr/ ).

Druge stranice, osim prethodno navedenih, kojima se može pristupiti putem Facebook pagea imaju vlastite izjave o povjerljivosti. Ako preko Facebook pagea ˝JoomBoos˝ kao voditelja obrade korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica 24sata preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

24sata nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana kao i za način i uvjete rada Mete te vam upravo zbog toga pružamo ovu obavijest kako biste mogli biti svjesni svega vezanog uz prikupljanje vaših osobnih podataka.

Društvene mreže

24sata d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. 24 sata d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane 24 sata d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, 24 sata d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovoj Politici. Iznimno 24sata d.o.o. može pohraniti vaše podatke ukoliko nas na to obvezuju važeći propisi Republike Hrvatske.

24sata d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka, Twittera, Instagrama i Youtubea, a o njihovim pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

TWITTER ONLINE

https://twitter.com/en/privacy

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twittera , YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

https://help.twitter.com/forms/privacy 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 • Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše Politike zaštite privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: podrska@24sata.hr ili na kontakt podatke našeg službenika za zaštitu podataka zop@24sata.hr ili na zopcentral@styria.hr .