Objavi ponudu Moje ponude Postavke Odjavi se


Uvjeti korištenja SHOPAJ24 stranice

 1. Tvrtka 24sata d.o.o. nakladnik je web portala www.shopaj24.hr (dalje: 24sata). Kao posrednik, 24sata organizira i omogućava oglašavanje ponuda (usluga i proizvoda) na web portalu shopaj24.hr (dalje: SHOPAJ24) subjektima (dalje: Partner) putem kupnje SHOPAJ24 paketa (dalje: Paketi). 24sata ne vrši Prodaju u ime i za račun Partnera, već samo omogućava posjetitelju SHOPAJ24 (dalje: Korisnik) pristup oglašenoj Partnerovoj ponudi i pristup kontakt podacima Partnera.
 2. Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, oglašeni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način.
 3. Partner se obvezuje da neće oglašavati proizvode i usluge čije je oglašavanje zabranjeno sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima.
 4. 24sata nije prodavatelj proizvoda i usluga na web portalu www.shopaj24.hr, niti djeluje kao posrednik u prodaji, pa stoga ne odgovara za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom naručivanja proizvoda i/ili usluga oglašenih na predmetnoj stranici. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete nastale u vezi s proizvodima i uslugama oglašenima na predmetnoj stranici isključivo je odgovoran Partner koji je oglasio predmetne proizvode i/ili usluge.
 5. Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. 24sata ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje Partneri oglašavaju na web portalu.
 6. Korisnici prigovore upućuju izravno Partneru u vezi čijih proizvoda i/ili usluga upućuju prigovor.
 7. Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na web portalu shopaj24.hr smatra se da je Partner ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.
 8. Partner plaća SHOPAJ24 Pakete putem transakcijskog računa. Cijene i karakteristike Paketa su definirane na stranicama O NAMA. Finalna cijena i broj Paketa na kanalima direktne prodaje se definira na temelju sljedećih kriterija: količina oglasa, učestalost oglašavanja, broj ponuda na SHOPAJ24.hr portalu te broju posjetitelja SHOPAJ24 stranice.
 9. Korištenjem web portala shopaj24.hr smatra se da je Korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.
 10. Paketi vrijede mjesec dana, 3 mjeseca ili 12 mjeseci, zavisno o tome što je Partner naručio te nakon odobrenja od strane 24sata i objavljivanja na SHOPAJ24. Ako se koristi paket s više ponuda, dodatne postavljene ponude unutar istog paketa vrijede do kada vrijedi i prva postavljena ponude. Npr. Ako su 5.10. postavljene dvije ponude, one vrijede do 6.11., ako se 15.10. postavlja treća ponudu iz istog paketa, ona će također vrijediti do 6.11.
 11. Kupnjom Paketa, Partneru se omogućuje oglašavanje putem widgeta na 24sata portalu, kako je definirano na stranicama O NAMA. Broj prikaza, tj. oglašavanja Partnerskih ponuda na 24sata portalu nije garantiran već je određen s obzirom na ukupan broj ponuda u svim paketima.
 12. 24sata ne garantira Partneru prodajne rezultate niti broj posjećenosti web stranica, društvenih mreža ili poslovnice i slično.
 13. Sve administracije Partnerskih ponuda unutar Paketa od strane 24sata bit će objavljene u dogovoru s 24sata, a najkasnije unutar 15 dana.
 14. Sadržaj objavljen od strane korisnika web portala SHOPAJ24
  • Pravila ponašanja

Kako bi osigurali da je objavljeni sadržaj na web portalu shopaj24.hr (dalje u tekstu: web portal) u skladu sa zakonskim propisima, moralnim načelima te da ne vrijeđa prava drugih osoba, svaki korisnik usluga ovog web portala prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga.

Ukoliko dođe do promjena odredbi Uvjeta korištenja koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika web portala, obavijestit ćemo Vas o tome.

 • Opće odredbe

Prilikom objave sadržaja, budite obzirni i vodite računa o tome kakav sadržaj objavljujete. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na ovom web portalu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.

 • Ograničenja objave sadržaja

Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika bit će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom web portalu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na ovom web portalu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije:

 1. Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.
 2. Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci.
 3. Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.
 4. Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.
 5. Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.
 6. Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje osoba. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.
 7. Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.
 8. Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.
 9. Pornografija: Zabranjen je pornografski sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, video ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.
 10. Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.
 11. Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.
 12. Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.
 13. Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.
 14. Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.
 15. Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.
 • Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima

Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na ovom web portalu. SHOPAJ24 pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.

 • MODERIRANJE SADRŽAJA KORISNIKA

Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s pravilima ponašanja navedenim u ovim Uvjetima korištenja, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Uvjetima korištenja ili zakonskim propisima.

 • Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

Omogućili smo korisnicima našeg web portala da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Uvjetima korištenja. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za prijavu oglasa koji je dostupan svakom korisniku za svaki oglas na ovom web portalu. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). Protiv odluka koje donesemo možete podnijeti pritužbu putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi (vidite točku 14.8.).

Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svjesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Uvjetima korištenja, moderirat ćemo ga sukladno ovim Uvjetima korištenja.

 • Mjere ograničenja koje primjenjujemo

Primjenjujemo sljedeće mjere ograničenja kojima sprječavamo objavljivanje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan ovim Uvjetima korištenja:

 • Uklanjanje sadržaja

Ukoliko saznamo da je određeni sadržaj nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja, uklonit ćemo takav sadržaj s našeg web portala. Sporni sadržaj neće više biti javno dostupan nakon što primijenimo ovu mjeru ograničenja.

 • Privremeno suspendiranje korisničkog računa

Ukoliko određeni korisnik opetovano objavljuje sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja te smo primijenili mjeru iz točke 14.5.2.1. više puta ili ukoliko je korisnik počinio osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, privremeno ćemo suspendirati korisnički račun tog korisnika.

Ova mjera će biti primijenjena ukoliko je mjera iz točke 14.5.2.1. primijenjena više od 2 puta te će korisnički račun biti suspendiran na rok od 30 dana.

Korisnik u odnosu na kojeg je protekao rok suspenzije će ponovo imati pristup svojem korisničkom računu, no ukoliko nakon toga protiv tog korisnika ponovno bude primijenjena mjera iz točke 14.5.2.1. ili ponovno počini osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, njegov će korisnički račun biti suspendiran na rok od 3 mjeseca.

 • Brisanje korisničkog računa

Ukoliko je prema određenom korisniku primijenjena mjera iz točke 14.5.2.2. više od 3 puta ili je počinio osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja te nije izgledno da bi se takav korisnik ubuduće mogao suzdržati od takvog postupanja, korisniku će biti obrisan korisnički račun.

 • Mjere protiv zlouporabe i zaštita od zlouporabe

Suspendirat ćemo pružanje usluga svim korisnicima koji često objavljuju nezakonit sadržaj. Jednako tako, suspendirat ćemo obradu obavijesti i pritužbi koje, putem mehanizma obavješćivanja te internog sustava za rješavanje pritužbi, podnose osobe koje često podnose neutemeljene obavijesti ili pritužbe.

Prije primjene navedene suspenzije, poslat ćemo upozorenje svim korisnicima kod kojih primijetimo da često objavljuju nezakonit sadržaj, odnosno svim osobama kod kojih primijetimo da često podnose neutemeljene obavijesti ili pritužbe, u kojem ćemo navesti razlog slanja upozorenja te moguće posljedice ukolike se nastavi s takvim postupanjem.

Ukoliko nakon zaprimljenog upozorenja korisnik nastavi s objavljivanjem nezakonitog sadržaja, odnosno osoba nastavi s podnošenjem neutemeljene obavijesti ili pritužbi, pristupit ćemo suspendiranju pružanja usluga, odnosno suspendiranju obrade obavijesti i pritužbi.

Prilikom utvrđivanja je li određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe počinio zloupotrebu koja bi za posljedicu imala suspenziju pružanja usluga, odnosno suspenziju obrade obavijesti i pritužbi, uzet ćemo u obzir sljedeće kriterije:

 1. Apsolutni broj nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca;
 2. Udio sadržaja iz točke a) u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca;
 3. Težinu zlouporabe;
 4. Namjeru takvog postupanja, ukoliko je moguće utvrditi.

Ukoliko se utvrdi da je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe imao udio veći od 10% nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca, te je očigledno da se radi o namjernom postupanju, suspendirat ćemo pružanje usluga tom korisniku, odnosno obradu obavijesti i pritužbi tom podnositelju obavijesti i/ili pritužbe na rok od 3 mjeseca.

Ukoliko se, nakon isteka suspenzije iz prethodnog odlomka, ponovi takva zlouporaba kod pojedinog korisnika ili podnositelja obavijesti i/ili pritužbi, bit će ponovo upozoren. Ako nakon zaprimljenog upozorenja nastavi s takvim postupanjem, bit će primijenjena istovrsna suspenzija, ali na duži rok od 6 mjeseci.

 • Obrazloženje primijenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima

Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primijenili neku od mjera ograničenja iz točke 2.2. u odnosu na sadržaj koji ste objavili na našem web portalu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasnit ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.

Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obavješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.

 • Interni sustav za rješavanje pritužbi

Mogućnost pritužbe i rok za podnošenje

Protiv naše odluke može se podnijeti pritužba od strane korisnika prema kojemu smo primijenili neku od mjera ograničenja iz točke 14.5.2. ili od strane podnositelja obavijesti. Pritužbu možete podnijeti putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi dostupnog na našem web portalu u roku od 6 mjeseci od zaprimanja odluke o obavijesti ili odluke o primijenjenoj mjeri ograničenja.

Postupanje po pritužbi

Sve zaprimljene pritužbe ćemo obraditi bez odgode, odgovorno i objektivno. Pritužbe će pregledavati naši kvalificirani zaposlenici. Obavijestit ćemo vas o našoj odluci te objasniti razlog donošenja odluke i mogućnosti daljnjeg postupanja ukoliko se ne slažete s našom odlukom.

 • Izvansudsko rješavanje sporova

Svi korisnici i podnositelji obavijesti koji su zaprimili odluke slijedom podnesenih pritužbi putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi (točka 14.8..) imaju pravo odabrati bilo koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova certificirano sukladno stavku 3. članka 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) kako bi se riješio spor o tim odlukama.

Više informacija o tome koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova vam je na raspolaganju možete pronaći na našem web portalu ovdje.

 1. Strategija borbe protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na ovom web portalu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Uvjeta korištenja. Pravila postupanja navedena u ovim Uvjetima korištenja (osobito u ovoj glavi) služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na našem web portalu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.

Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naš moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s web portala kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.